Website này được “VOCO – Chơi với Con” quản lý. Chúng tôi có một form để bạn có thể điền email và nhận bản tin từ “VOCO – Chơi với Con”, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.

Mục đích và phạm vi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của “VOCO – Chơi với Con”
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
  • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của “VOCO – Chơi với Con”.
  • Thời gian lưu trữ thông tin
  • Thông tin cá nhân của các bạn cung cấp cho “VOCO – Chơi với Con” sẽ được lưu trữ cho tới khi các bạn yêu cầu chúng tôi xóa bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: Chung cư Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.
Điện thoại: 0909.858.043 | 0904.487.780
Emailhotro@choivoicon.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Để chỉnh sửa thông tin đã cung cấp cho chúng tôi, bạn hãy gửi email đến địa chỉ: hotro@choivoicon.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba nào, trừ trường hợp có văn bản yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân “VOCO – Chơi với Con”, hãy gửi e-mail cho chúng tôi.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. “VOCO – Chơi với Con” sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của “VOCO – Chơi với Con” và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

“VOCO – Chơi với Con” có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.